Все города
|

Проект "Школа Личностей". Развиваемся духовно

Проект "Школа Личностей". Развиваемся духовно
1 сом
$0.01
Контактная информация:
Город:Бишкек
Контактное лицо:
Абу - Саид
Телефон:0773069143, 0703639972
Дата обновления:27 июня 2018 22:26
Просмотров:325
Распечатать Печать В избранное
«От пятилетнего ребенка до меня –
только один шаг»
Лев Толстой.

В основе телепатических способностей лежит повышенная чувствительность и широта восприятия.

«Самосовершенствование» – уникальная программа активизации ресурсов мозга, основанная на древнем учении, повышает ваши внутренние ресурсы:

физическое здоровье;
умственные и творческие способности;
психологический иммунитет;
духовные силы;


Источник большинства физических и психологических нарушений лежит в в нарушенной циркуляции энергий в нашей системе. Негативные мыслительные и эмоциональные схемы закрепляются из за недостатка энергетических ресурсов.
Мы гармонизируем циркуляцию энергии, чтобы не питать негативные схемы.
Программа активизации ресурсов мозга основана на уникальных дыхательных техниках и комплексе психофизических упражнений.
Данный комплекс:
^повышает чувствительность;
^активирует спящие участки мозга,
^пробуждает энергетические ресурсы.
^расширяет восприятие,
^увеличивает интеллектуальные способности,
^усиливает интуицию укрепляет волевые усилия;
^раскрывает центр регуляции эмоций.

Яйцо в утке, в яйце шкатулка, в шкатулке иголка, а там все Ваши способности, возможности и таланты. Всё внутри Вас самих. Только пробудитесь!Ата-бабаларыбыздан калаган улуу илим.


Асмандагы жетиген ал эмне үчүн жетиден?
Адам баласында беш (5) эмес,
Жети (7) сезим бар,
Алтынчысы жон тери
Ал эми аларга баш тери кошулганда
Мээнин уктап калган бөлукчөлөрүнүн
Ойгонушу менен жетинчи - Жаратуучу күч сезим пайда болот.
Ошондо адам пайдалануучу эмес, Жаратуучу инсан болуп чыга келет.


Түшүндурмө :
Эзелтеден бул илим элибизде эпос, жомок, дастандар аркылуу жетип турган. Олуя, дервиш, акылман бул сырдуу илимди Ала-Тоонун ак мөңгүлөрүнүн таза булак суусу сымал, эне-тили аркылуу эне сүтүндөй бүтүндөй журтубузда тараткан.
Табышмактуусу : кимде ким инсандык көз карашы калыптанып келе жаткан болсо, ал адам өзү ой жүгүртүп толгонуп акыл жаратып руханий байлыктын ичинде катылган илимди жон териси менен сезип, баш териси менен чечмелеп алат деген негизде, ар бир сөзгө эки, кээде үч маани маңыз берген.
Тоо деп устатты билген дервиш, олуя - дөңсөөдө, ташта анын шакиртин таанучу. Кесе деп адамдын денесин түшүнсө, ага куюлган сүттө адам баласынын аң сезимин байкоочу.
Ал эми ошол аң сезимди таанып, талдап, жогорулатышты бул илим айран уютуу, кымызды сабада бышуу аракеттери сыякту өзгөчө психо-физикалык ыкмалар жана машыгуу жолдор деп үйрөтөт.
Бүт жаратылыш жуптан тургандай, күн-түн, ысык-суук дегендей, адам баласы бүткүл ааламдагы нерсени байкоого мүмкүнчүлүгү бар болгондуктан кичинекей микро космос экендигине ой жүгүртсөк, аалам кеңейгендей адам баласынын жан дүйнөсү чексиз кеңейүүгө шарты бар экенин түшүнөбүз…
… Вазир жакшы хан жакшы, аял жакшы эр жакшы деген кыргыз философиясындагы макал-лакапта олуя, дервиштер биринде жон терини көрсө, экинчисинде баш терини аңдаган…
Ал эми айкөлдүк менен акылмандуулуктардын эмнеси эмнеге, жана дагы кимге таандык экени айдан ачык көрүнүүдө.

Проект “Школа Личностей”
По всем вопросам обращаться по тел.:
0773 06 91 43
0703 63 99 72

комментарии
Вы не можете писать сообщения пока не активируете свой email